Observatie van een kind

Maartje Coolen heeft veel ervaring in het werken met professionals en kennis van de onderwijspraktijk en weet feilloos aan te geven waar begeleiding nodig is.
Het komt regelmatig voor dat ouders of leerkrachten Maartje Coolen benaderen om mee te kijken als er moeilijkheden zijn op school of in contact met een kind. De invulling van de begeleiding door Maartje Coolen hangt af van de hulpvraag. 
Door ouders, school en begeleiding als een driehoek om het kind te laten sluiten, wordt het kind zo min mogelijk belast. Maartje Coolen geeft prioriteit aan het in beweging brengen van deze driehoek waardoor de opbrengst, op de eerste plaats voor het kind en daarna ook voor de omgeving van het kind, zo hoog mogelijk is.

Maartje Coolen kan ingeschakeld worden bij:
* Concentratieproblemen
* Gedragsmoeilijkheden
* Sociale vaardigheden
* Attitude ten aanzien van taken
* Emotionele moeilijkheden
* Pestproblemen
* Moeite om naar school te gaan
* Hoogbegaafdheid
* Hoogsensitiviteit

Maartje Coolen kijkt mee naar de oorzaak van het probleem, biedt inzicht, adviseert, geeft handvatten en kijkt mee naar mogelijke doorverwijsmogelijkheden indien nodig.

Neem voor de mogelijkheden hierin vrijblijvend contact op.

Inzet op projectbasis

Als professional wil je dat het goed gaat met de kinderen uit je beroepspraktijk. Je biedt hen alles binnen je eigen mogelijkheden en hoopt hiermee recht te doen aan wat het kind nodig heeft. Dit lukt, in de meeste situaties, prima. En toch is er ook altijd een moment waarop je ervaart dat er iets extra's nodig is of waarin het lijkt dat je tekortschiet, ook al heb je alles geprobeerd. Maartje Coolen heeft een groot aanbod om passend te begeleiden in de hulpvraag die er op dit moment is.

Maartje Coolen biedt onder andere:
* Ondersteuning bij oudergesprekken
* Begeleiding bij vraagstukken rondom een kind
* Begeleiding bij didactisch en pedagogisch handelen
* Inzicht in groepsdynamische processen en verandering hiervan
* Pestproblematiek
* Sociaal-emotionele problemen
* Teambegeleiding (op maat) - kijk hiervoor op deze site onder Trainingen
* Individuele (leerkracht)begeleiding (op maat)
* Begeleiding en ondersteuning bij problemen in onderlinge contacten en communicatie
* Arrangementen met betrekking verschillende sociaal-emotionele thema's die Maartje Coolen verzorgt in de groep. Dit gebeurt middels verschillende, niet alledaagse spel- en werkvormen die meteen resultaat laten zien.

De trajecten die lopen bij Maartje Coolen helpen om verbindingen te leggen en bruggen te slaan tussen ouder en kind, kind en leerkracht, leerkracht en school, kind-ouder(s)- school enz. Mensen samen aan tafel krijgen om opnieuw verder te gaan. Er ontstaan inzichten en er onstaat inzicht in eigen handelen in relatie tot de ander.
Het gebeurt ook vaak dat Maartje Coolen betrokken wordt bij oudergesprekken of met leerkracht, IB-er, PM-er en andere professionals in gesprek om gezamenlijk te kijken wat er nodig is en hierin te adviseren.

Neem voor de mogelijkheden hierin vrijblijvend contact op.